Colonial Collections Consortium
Nieuws

Subsidie 2023-2025 toegekend

Het Consortium Koloniale Collecties is 3,1 miljoen euro subsidie toegekend. Met dit werkbudget zal het Consortium werkzaamheden verrichten gericht op collectietoegankelijkheid, kennisdeling en samenwerking. Dit gebeurt zowel binnen het Consortium als in samenwerking met musea, collectiebeheerders, de adviescommissie, landen van herkomst, en andere landen waar zich vergelijkbare collecties bevinden.

Doelstellingen van het consortium

  • Ondersteuning van de uitvoering van het Nederlandse teruggavebeleid door het delen van kennis en expertise over in koloniale context verworven collecties.
  • Collectiebeheerders in Nederland ondersteunen bij het proces van herkomstonderzoek van collecties uit een koloniale context.
  • Ondersteunen en faciliteren van goed onderzoek, documentatie en (openbare) toegankelijkheid van deze collecties.
  • Een centraal toegangspunt (of een knooppunt) zijn voor belanghebbenden uit landen van herkomst voor vragen over koloniale collecties en herkomstonderzoek.

Activiteiten van het Consortium bestaat onder meer uit het ontwikkelen van een datahub met bijhorende onderzoeksgids zodat collectie uit koloniale context toegankelijk zijn, het verlenen van financiële ondersteuning aan het werkveld voor het doen van herkomstonderzoek en digitaliseren van collecties, organiseren van museale trainingen, bezoekersprogramma’s en fellowships. Hou voor informatie over deze activiteiten deze website in de gaten.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken stellen het werkbudget beschikbaar van 2023 tot en met 2025.