Colonial Collections Consortium
Nieuws

NWO call geopend

Expertise van onderzoekers uit landen van herkomst is cruciaal om collecties uit koloniale context, die zich in Nederlandse musea bevinden, te onderzoeken. Mede door dit soort vraagstukken is er binnen programmalijn 2 van de NWA (Nationale Wetenschapsagenda) nu een nieuwe call for proposals ontwikkeld: ‘Onderzoek naar collecties met een koloniale context’.

Deze call for proposals is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, naar aanleiding van aanbevelingen uit het adviesrapport van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties. In dit rapport werd o.a. aangegeven dat landen van herkomst graag willen samenwerken op het gebied van onderzoek naar collecties met een koloniale context.

Bij het opstellen van de call is met partners en onderzoekers uit verschillende landen en delen van het Koninkrijk gesproken en is samen met het Indonesische Agentschap voor Onderzoek en Innovatie een scoping workshop georganiseerd, om de call ook bij hun wensen en prioriteiten aan te laten sluiten. Uit al deze gesprekken is naar voren gekomen dat er vraag is naar twee verschillende vormen van onderzoek. Deze call for proposals wil hieraan voldoen.

Doel van de call

Binnen deze call for proposals zijn er twee soorten onderzoek mogelijk:

  • De eerste vorm van subsidie is onderzoek waarbij onderzoekers uit herkomstlanden kortlopend onderzoek (research exchange) doen in de collecties van Nederlandse musea en instellingen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld kortlopend herkomstonderzoek;
  • De andere vorm van subsidie is gericht op grotere projecten die duurzame netwerken willen creëren (consortium grant). Deze subsidie kan gebruikt worden om een uitgebreid programma op te zetten rond onderzoek en uitwisseling tussen een land van herkomst en (Europees) Nederland, inclusief activiteiten zoals ‘agendasetting’ en het verkrijgen van een overzicht van objecten in collecties, onderzoek naar herkomst en betekenissen van collecties door de geschiedenis heen en in de hedendaagse samenleving, en hoe de kennis over die collecties en objecten toegankelijk gemaakt kan worden.

Voor de beide vormen van onderzoek zijn de wetenschappers uit de herkomstlanden of bijzondere gemeentes in de lead.

Meer informatie

Voor deze call for proposals is een budget beschikbaar van 2,855 miljoen euro. Voor research exchange voorstellen is maximaal € 35.000 beschikbaar. Voor consortium grant voorstellen is maximaal € 350.000 beschikbaar.

Meer informatie over de call en de matchmakingbijeenkomsten, vind je hier.