Colonial Collections Consortium
Nieuws

Aanvraag fellowships nu geopend

‘Moving objects, Mobilising Culture in the Context of (De)colonization’ wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is bedoeld voor onderzoekers uit voormalig gekoloniseerde landen – waaronder erfgoedspecialisten, historici, archeologen, sociale wetenschappers, kunstenaars, journalisten en/of culturele activisten – met interesse in (verloren) collecties of objecten uit die landen of regio’s die in Nederland worden bewaard.

Het fellowship Moving objects, Mobilising Culture stelt onderzoekers en erfgoedspecialisten uit voormalig gekoloniseerde landen in staat om toegang te krijgen tot en onderzoek te doen naar objecten – ongeacht of deze gedefinieerd zijn als cultureel, historisch, kunst of anderszins – die zich momenteel in Nederland bevinden.

De onderzoekers worden uitgenodigd om actief gebruik te maken van, te reflecteren op en zich bezig te houden met deze collecties, maar worden ook aangemoedigd om verwante collecties en sites in het land van herkomst of andere landen te verkennen en (opnieuw) aan te spreken. Ze worden aangemoedigd om vragen te stellen over de sociale geschiedenis en de waardering van objecten, in relatie tot of voorbij vragen over restitutie, en om te zoeken naar de betekenis van objecten en hun traject in ruimte en tijd, voorbij de kaders van erfgoedinstellingen of nationale geschiedenissen.

Het fellowship is zo opgezet dat geselecteerde kandidaten hun verblijf in Nederland kunnen gebruiken om autonome onderzoeksagenda’s voor te bereiden, te ontwikkelen of te realiseren, die al dan niet kunnen leiden tot restitutieverzoeken door landen van herkomst, en om mogelijkheden te verkennen voor innovatief en maatschappelijk relevant onderzoek naar het sociale leven van bewegende objecten in de context van bredere debatten over de geschiedenis, aard en toekomst van erfgoed.

De gast- en huisvestende instelling is het NIAS. Het NIOD en KITLV zorgen voor structurele ondersteuning en begeleiding. De fellows worden gestimuleerd om onderzoek te doen in depots, archieven en collecties van de musea die zijn aangesloten bij het Consortium Koloniale Collecties, en daarbuiten.

Meer informatie

Bezoek de NIAS website voor meer informatie over de beurs en hoe je je kunt aanmelden.