Colonial Collections Consortium
Nieuws

Nieuw beurzenprogramma versterkt samenwerking in cultureel erfgoed

Nuffic nodigt studenten uit mee te doen met het Cultural Heritage beurzenprogramma. Dit initiatief, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, is ontworpen om jonge professionals uit Indonesië, Nigeria, Sri Lanka, Suriname, en Zuid-Afrika de mogelijkheid te bieden om kennis te versterken omtrent het beheer van cultureel erfgoed.

Het programma, dat 15-20 geselecteerde deelnemers financieel zal ondersteunen, is gericht op het bevorderen van kennis en vaardigheden met betrekking tot herkomstonderzoek, de omgang en teruggave van erfgoed en cureren van tentoonstellingen en andere publieksprogramma’s. Hiermee biedt Nederland een waardevolle kans voor deelnemers om expertise op te doen over het bestuderen en beheren van (teruggegeven) cultureel erfgoed.

De eerste beurzen zullen in het voorjaar van 2024 worden uitgereikt, waarna de geselecteerde studenten in september 2024 zullen beginnen met hun masterprogramma. De aangeboden specialisaties omvatten onder andere opleidingen zoals Applied Museum and Heritage Studies, Colonial and Global History of Cultural History and Heritage en andere gerelateerde vakgebieden die nauw aansluiten bij de behoeften van de deelnemende landen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het beurzeprogramma, kun je terecht op de website van Nuffic.