Colonial Collections Consortium

Datahub

De datahub is een digitaal platform dat informatie over collecties uit koloniale context bij elkaar brengt, verrijkt en inzichtelijk maakt. Hiermee wordt informatie gebundeld die nu is verspreid over diverse instellingen. De datahub geeft ruimte aan gemeenschappen en onderzoekers om perspectieven op de data toe te voegen.

Welke informatie vind je in de datahub?

In de datahub zijn collecties doorzoekbaar met (informatie over) objecten die vallen binnen de volgende criteria:

  • Ze zijn vervaardigd en/of verworven in Nederlandse handelsposten en koloniĆ«n;
  • Ze zijn vervaardigd en/of verworven in handelsposten, koloniĆ«n en mandaatgebieden van andere moderne koloniale mogendheden;
  • Ze zijn verworven buiten bovengenoemde gebieden maar in een context of als gevolg van koloniaal ongelijkwaardige machtsverhoudingen;
  • Ze zijn verworven na de formele dekolonisatie, maar met een vermoedelijke eerdere geschiedenis van vervaardiging en/of verwerving in een koloniale context.

Naast objecten uit een koloniale context worden er in Nederland ook objecten bewaard met een koloniale context. Dit zijn objecten die niet in de gekoloniseerde wereld zijn gemaakt, maar er wel naar verwijzen, bijvoorbeeld via het materiaal, via de afgebeelde personen en landschappen, de stijl en beeldtaal waarin ze zijn vervaardigd of de functies die ze hadden. Het is niet het doel van de datahub om ook deze objecten weer te geven.