Colonial Collections Consortium
Nieuws

Eerste inventarisatie van objecten uit Suriname in Nederland

15 april, 2024

Begin april bracht een Nederlandse delegatie een werkbezoek aan Suriname, waarbij afspraken werden gemaakt over samenwerking op het gebied van koloniale collecties. Voor dit bezoek heeft het Consortium Koloniale Collecties in kaart laten brengen welke objecten in Nederlandse publieke collecties aanwezig zijn door de koloniale geschiedenis van Nederland en Suriname. Deze inspanning volgt uit het Nederlandse beleid over omgang met objecten die uit vroeger gekoloniseerde gebieden zijn meegenomen en nu in Nederland worden beheerd.

Het beleid, gericht op herstel van onrecht, zet in op samenwerking met landen van herkomst, behandeling van een verzoek tot teruggave en ondersteuning van herkomstonderzoek. Maar waar in Nederland kun je deze cultuurgoederen vinden? Hoe kom je aan informatie over deze objecten? En op welke wijze zijn ze beschreven? De inventarisatie beantwoordt een deel van deze vragen door in te zoomen op objecten die zijn verbonden met de koloniale geschiedenis van Nederland en Suriname.

Inventarisatie
Voor deze eerste inventarisatie zijn achtentwintig instellingen benaderd die namens de Nederlandse Staat (een deel van) de rijkscollectie beheren met de vraag zelf hun eigen collectie te onderzoeken, aan de hand van een vragenlijst. Ook zijn twintig regionale musea met een mogelijke link met Suriname aangeschreven. Door de quickscan door de instellingen zelf uit te laten voeren werd optimaal gebruik gemaakt van hun kennis en ervaring met de eigen collectie en de ontsluiting daarvan.

Voor de lezer is het belangrijk te realiseren dat de informatie in de inventarisatie is beperkt tot de instellingen die hebben gereageerd en de gegevens die zij hebben gedeeld. Deze eerste inventarisatie is dus bij lange na niet volledig. Soms is er een achterstand in collectieregistratie, waardoor instellingen de gevraagde informatie niet kunnen bieden. Soms zijn objecten niet geregistreerd op een wijze waar de relatie met de koloniale geschiedenis van Nederland en Suriname uit blijkt. En soms zijn er belemmeringen door de zoekmogelijkheden van een registratiesysteem. Maar voor wie onderzoek wil doen naar objecten uit Suriname die worden beheerd in instellingen in Nederland, kan deze eerste inventarisatie een startpunt bieden.

De inventarisatie is gedeeld met de Nationale Museumcommissie Suriname tijdens het werkbezoek van de Nederlandse delegatie.